شرکت افروز سازان

راهنمای کارکرد دستگاه

نصب باید توسط پرسنل حرفه ای انجام شود و دستور العمل های سازنده محصول باید دنبال شود. بدون تخصص های لازم از باز کردن محصول خودداری نمایید.

از شما برای خرید این محصول سپاس گذاریم .

برای راه اندازی دستگاه مراحل زیر را ا نجام دهید

1- رمز دلخواه خود را در قسمت new وارد کرده و سپس تکرار آنرا در قسمت confirm وارد نمایید و دکمه next page را بزنید

دستگاه ضبط نگاهبان
2-دکمه ok را بزنید
دستگاه ضبط نگاهبان
3-در این قسمت جهت بازایابی رمز عبور securityquestion را فعال و به سوالات به دلخواه پاسخ دهید و آنها رابه خاطر بسپارید و دکمه next page رابزنید
دستگاه ضبط نگاهبان
4-گزینه will longer be prompted را فعال و دکمه next page را بزنید
دستگاه ضبط نگاهبان
5 –دکمه next page رابزنید
دستگاه ضبط نگاهبان
6-تاریخ، ساعت و زبان دستگاه را تنظیم و دکمه next page رابزنید
دستگاه ضبط نگاهبان
7-تنظیمات شبکه را انجام دهید و دکمه next page رابزنید
دستگاه ضبط نگاهبان
8-دکمه next page را بزنید
دستگاه ضبط نگاهبان
9-دکمه search را زده و آی پی دوربین را انتخاب و دکمه add را بزنید سپس دکمه next page را بزنید
دستگاه ضبط نگاهبان
دستگاه ضبط نگاهبان
10-دکمه ok را بزنید
دستگاه ضبط نگاهبان

راهنمای مستقیم جهت مصرف کنندهراهنمای پشتیبان گیری (Backup)

ابتدا فلش را به دستگاه متصل کنید و سپس کلیک راست کرده و گزینه main menu  را بزنید.

دستگاه ضبط نگاهبان

گزینه backup رابزنید

دستگاه ضبط نگاهبان

کانال دروبین ، تاریخ و زمان و فرمت بکاپ را اتنخاب ودکمه serch را بزنید

دستگاه ضبط نگاهبان

فایل را انتخاب و دکمه bakup را بزنید

دستگاه ضبط نگاهبان


راهنمای مرور کردن فیلم های ضبط شده (play back)

کلیک راست کرده و گزینهplayback  را بزنید.

دستگاه ضبط نگاهبان

رمز را وارد نمایید و دکمه ok رابزنید

تاریخ و کانال دوربین مورد نظر خود را انتخاب کنید و از نوار زمان ، روی زمان مورد نظر کلید نمایید.

دستگاه ضبط نگاهبان

دانلود فایل راهنما