گارانتی محصولات

همه ی محصولات تولید شده توسط شرکت افروز سازان دارای 24 ماه گارانتی می باشد.

بعد از خروج محصول از انبار میتوانید از طریق لینک استعلام اصالت استعلام نمایید.

مواردی که شامل گارانتی نمی شوند

1-هرگونه صدمات فیزیکی بر اثر سهل انگاری در نصب، حمل و نقل، سوختگی قطعات الکتریکی در اثر نوسانات برق ، شامل خدمـات گارانتی نمی باشد.

2- مخدوش بودن شماره سریال دستگاه و برچسب گارانتی موجب باطل شدن گارانتی می گردد.

3- تعمیرات  کالاهای  فاقد  گارانتی  شامل  هزینه می گردد.

4- آب خوردگی دستگاه هایی که ضد آب نیستند و سولفاته شدن بر اثر رطوبت یا آب، شامل گارانتی نمی باشند. همچنین انجام هرگونه تعمیرات و دستکاری توسط  افراد  غیر مجاز، باعث خارج  شدن  کالا  از گارانتی  می شود.

حداقل زمان خدمات گارانتی 7 روز کاری از زمان تحویل به واحد گارانتی می باشد.