دستگاه DVR S-2604AI

توضیحات

دستگاه DVR S-2604AI

چهار کانال 8مگاپیکسل یا 5کانال 4مگاپیکسل ساپورت

نرم افزار P6SPRO