دستگاه DVR S-2832XN

دستگاه DVR S-2832XN

پیش نمایش : 32ch 5mp

بازپخش : 16ch 4mp/8ch 5mp

خروجی :  1VGA , 1HDMI

تعداد هارد :   2hard up to8t

دیگر قابلیت ها :p2p support(XMEYE) , 16ch audio, H264,H265, ALARM,

hicilicon