دستگاه DVR S-7304BS

توضیحات

دستگاه DVR S-7304BS

چهار کانال 2مگاپیکسل ساپورت

نرم افزار XVR VIEW

سرور داخلی