اخذ ایران کد

ایران کد دوربین های نگاهبان

ایران کد دوربین های نگاهبان

ایران کد چیست ؟ایران‌کد یا نظام طبقه‌بندی ملّی کالا و خدمات ایران ، نظامي است كه اطلاعات پايه زنجيره تأمين در حوزه كالاها و خدمات را تحت كنترل درآورده و به عناصر مختلف عرضه می‌کند. در اين نظام با ...