ترخیص کالا در گمرک

ادعای بانک مرکزی و واکنش گمرک

ادعای بانک مرکزی و واکنش گمرک

بعد از آنکه آمارهای عجیب رئیس کل بانک مرکزی در خصوص تجارت خارجی کشور توسط گمرک تکذیب شد ، حالا معاون فنی گمرک ، ادعای بانک مرکزی مبنی بر اینکه صاحبان کالا عمداً کالاهای خود را ترخیص نمی کنند ...