صدور یا تجدید یا تمدید پروانه کسب یا کار اشخاص حقیقی

🔘 مهم / قابل توجه اتاق های اصناف ، بازرگانی و .. ( اشخاص مشمول موضوع صدور یا تجدید یا تمدید کارت بازرگانی و پروانه کسب یا کار )

🔹صدور یا تجدید یا تمدید پروانه کسب یا کار اشخاص حقیقی موضوع ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم تا پایان سال ۱۳۹۹ ؛

🔹نیاز به اخذ گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی نخواهد داشت.

(منبع : کانال ترخیص کاران )

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.