افروزسازان

سنسور های تصویر دوربین های مداربسته

سنسور های تصویر دوربین های مداربسته

سنسور چیست؟ سنسور دوربین قطعه ای است که نور وارد شده به دوربین را از طریق لنز گرفته و آن را به تصویر تبدیل می کند. این قطعه، مهمترین بخش یک دوربین است. سنسور ها دارای دو نوع می ...